De gemeente Texel

De gemeente Texel is de opdrachtgever voor de bewaking. Zij leveren ook bijna al het materiaal. Zowel de posten met de noodzakelijke voorzieningen, de boten, het reddingsmateriaal, de kleding wordt door de gemeente geleverd en zij doen ook de bevoorrading. Om dit goed te laten verlopen bezoeken ze op werkdagen alle posten. Voor het bezoeken van de posten hebben ze een gele landrover ter beschikking. Om te zorgen dat dit allemaal goed verloopt vindt er wekelijks overleg tussen gemeente, TRB en USW plaats.

Landrover van de gemeente Texel
Vaarpatrouille
De strandopgang bij paal 20,5
Begin van het pad over het duin van paal 20 naar paal 19,5
17 juli 2011