Strandbewaking door de TRB

De strandbewaking door de TRB gebeurt geheel door vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen een dak boven hun hoofd en het eten en drinken wordt voor ze verzorgd. Hiervoor worden leden van collega-reddingsbrigades uit het hele land uitgenodigd om op Texel te komen bewaken. Deze mensen hebben al een basisopleiding in een zwembad gehad en hebben ook al de nodige KNBRD-diploma's van Reddingsbrigade Nederland. Deze ploeg bestaat voor een groot deel uit studenten, echter komt er een steeds grotere groep bewakers die inmiddels al een betaalde baan hebben en hiervoor bij hun werkgever enkele weken vakantie opnemen. Elk jaar worden ongeveer 20 tot 35 nieuwe bewakers, door bewakers die al langer komen, opgeleid. Inmiddels is er ook een groep van circa 20 personen die al meer dan 10 jaar op Texel bewaken. In totaal komen per seizoen zo'n 110 tot 130 verschillende bewakers uit het hele land naar Texel, die één tot vijf weken komen bewaken. Er is een promotiefilm voor nieuwe bewakers gemaakt, klik hier om hem te zien.

Hoe ziet een bewakingsdag eruit?

De post wordt voor 9 uur geopend om te zorgen dat deze om 9 uur geheel kant en klaar te is. Hierbij moet worden gedacht aan het klaarzetten van het reddingsmateriaal, vaarklaar maken van de boot, hijsen van de vlag en het invullen van het bord. Daarna nuttigen de bewakers het ontbijt op de post. Bij slecht weer wordt 9 uur soms naar 10 uur verplaatst. Bij een heel mooie stranddag is het gelijk beginnen met de bewaking. Bij iets minder weer is er tijd om eerst opleiding te geven en/of om te oefenen. Bij nog minder weer wordt het opleiden en oefenen over de hele dag verdeeld. Rond half 6 wordt gestart met het opruimen van de post en het reddingsmateriaal. Hierna krijgen de bewakers een warme maaltijd in een restaurant in De Koog.

Waar bestaan de bewakingstaken uit?

De meeste taken zijn preventief. Hierbij kunt u denken aan taken als uitkijk en patrouilles, zowel lopend als varend. Tijdens deze patrouilles worden badgasten van advies voorzien, gewezen op mogelijke gevaren en uiteraard worden de diverse vragen beantwoordt.

Buiten de preventieve / informerende taken helpen wij uiteraard ook daadwerkelijk. Dit kan zijn met het terugvinden van een vermist kind of juist een ouder bij het kind zoeken. Ook zijn onder de bewakers diverse gediplomeerde EHBO-ers aanwezig, alsmede de nodige middelen hiervoor. Kortom: met een (schaaf)wondje, teken- of kwallenbeet of ander ongemak kunt u ook bij de bewakingspost terecht.

En gelukkig als uitzondering helpen wij ook baders en zwemmers in nood, dit kan gebeuren met de boot of een natte (= zwemmende) redding.

Opleiding en oefeningen

Afhankelijk van het weer wordt er veel of weinig aan opleiding en oefeningen gedaan, ook de tijdstippen hangen van het weer af. De opleiding/oefening kan bestaan uit:

  • Theorie: u ziet dan een groep bewakers binnen of buiten de post naar een opleider luisteren.
  • Zwemmen: regelmatig, vaak meerdere keren per dag, kunt u een groep zien gaan zwemmen. De groep zal altijd voorzien zijn van beschermende kleding en n of meerdere reddingsvesten. Uiteraard zullen zij wat verder het water ingaan dan de badgasten mogen, dit omdat dit ook geoefend moet worden en de bewakers altijd bekijken hoe de zee is, o.a. qua stroming en golven. Mede afhankelijk hiervan wordt een bepaalde vlag gehesen of juist gestreken.
  • Varen: de basis om een redding met een boot goed uit te kunnen voeren is zelf goed kunnen varen. Derhalve wordt er regelmatig gevaren door verschillende bewakers, ook in het geval er weinig tot geen badgasten zijn.
  • Reddingen: diverse reddingen zonder boot, meestal de lijnredding. Hierbij worden een pseudodrenkeling het water ingestuurd en krijgt een groep bewakers de opdracht op dit op te lossen. Uiteraard wordt de redding ook geĆ«valueerd. Ook het redden van drenkelingen met een boot wordt regelmatig geoefend. Dit zowel met een boei als met een pseudodrenkeling.

TRB als vereniging

Zoals gezegd wordt de strandbewaking op de strandslagen 19, 20, 21 en 28 georganiseerd door de Texelse Reddingsbrigade. Dit is een vereniging met leden uit het hele land, totaal zo'n 250. Buiten de strandbewaking is deze vereniging de rest van het jaar druk met het verbeteren van allerlei zaken en voorbereiden op het nieuwe seizoen. Ook worden een aantal sociale evenementen georganiseerd en wordt er soms aan wedstrijden meegedaan. Voor details verwijzen wij naar de website.

Donaties

Wij doen ons werk geheel vrijwillig en dat willen wij ook zo houden. Toch komt het voor dat mensen een donatie willen doen. De waardering die daaruit spreekt wordt erg door de bewakers op prijs gesteld. Wat te snoepen of te drinken, liefst zonder alcohol, kan op de betreffende post worden afgegeven. Voor kleine financiële donaties tot &euro 20,= geldt dat ook. Mocht u een grotere donatie willen doen, dan verzoeken wij u dit over te maken op de bankrekening van de TRB, te weten NL71RABO0113448716 op naam van de Texelse Reddingsbrigade te Texel onder vermelding van 'Donatie'. De TRB zorgt dat dit geld ten goede aan de bewakers komt.

Logo Texelse Reddingsbrigade
Een Capelli ligt klaar op het strand
Een vaarpatrouille
Logo Reddingsbrigade Nederland
20 juli 2011