Veiligheid

Om de veiligheid op het strand te vergroten zijn er een aantal regels opgesteld. Deze regels zijn voor een deel ook in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Texel opgenomen. Deze regels staan tevens vermeld op de gele borden bij de strandopgangen. Dagelijk worden deze borden aangevuld met de informatie over de temperatuur van het water en de tijden van hoog/laag water.

Noodsignaal

Het internationale noodsignaal is zwaaien met twee armen boven uw hoofd. Dit kan zowel vanaf een surfplank als zwemmend. Wanneer dit signaal wordt gegeven weten wij dat u in de problemen bent en kunnen wij de noodzakelijke acties starten. Het spreekt voor zich dat dit alleen bij echte nood gegeven dient te worden. Wilt u zwaaien naar familie of kennissen dan verzoeken wij u dit met één hand te doen.

Wat te doen als je niet terug komt?

De zee, en dan zeker de Noordzee, kan veranderlijk stromen. Hierdoor kan het voorkomen dat u niet meer terug naar het strand kunt komen. Het beste advies is uiteraard om kalm te blijven, maar dat is ook gelijk het minst makkelijke. Bedenk dat stromingen zee-inwaarts (bijvoorbeeld in een mui) vaak plaatselijk zijn. Hierdoor kan het verstandig zijn om je eerst een stuk met de stroming mee evenwijdig aan het strand te laten voeren om daarna alsnog te proberen nog naar het strand terug te zwemmen. De meeste stromingen zijn zo sterk (tot zo'n 7km per uur) dat er echt niet tegen in te zwemmen valt. Ter vergelijking een goed getrainde zwemmer zwemt ongeveer 4km per uur. Dus tegen een stroming inzwemmen is vrijwel kansloos, je kan je energie beter voor wat anders gebruiken, bijvoorbeeld het geven van het noodsignaal.

Drijfmiddelen

Met drijfmiddelen worden alle middelen bedoelt waar u op kunt drijven. Drijfmiddelen zijn niet toegestaan op Texel. Bij landwind is het ook niet aan te raden om met ballen en dergelijke het water in te gaan. Deze kunnen dan snel afdrijven. En dan bent u ze of kwijt of u kunt er achter aan gaan zwemmen en uzelf overschatten.

Op de geen-drijfmiddelen-regel is één uitzondering: dat zijn de bodyboards (surfplanken voor mensen). Dit enkel indien deze zijn voorzien van een lijn die aan de betreffende persoon is vastgemaakt. Hiermee kunt u op de golven terug naar het strand surfen. Bodyboards zijn te koop bij elke kiosk op het strand.

Hoe diep mag ik?

De algemene regel is dat een persoon niet dieper dan de heupen het water in mag. Gelet op het feit dat de zee niet altijd hetzelfde niveau heeft kan dit soms wat onduidelijk zijn. Volg in die gevallen de aanwijzingen van de strandbewakers op. Bij een gele vlag mag men niet dieper dan de knieën het water in. Bij de rode vlag mag men zelfs helemaal het water niet in. De rode vlag wordt maar spaarzaam gehesen.

Onweer

Een speciaal geval en gevaarlijk fenomeen is onweer. Zeker op het strand of in het water. Een mens is hier al snel het hoogste punt en een potentiële bron voor inslag. Bij onweer of dreigend onweer zullen de posten altijd de rode vlag hijsen. Tevens zullen de bewakers de badgasten hierover informeren en hen verzoeken het strand te verlaten. Onweer kan zeer snel opkomen en is daarmee ook zeer onvoorspelbaar.

Als er een vermoeden is of het is voorspeld dan hebben de bewakers contact met Texel International Airport. Als het onweer het strand bereikt heeft gaan ook de bewakers het strand niet meer op om u te waarschuwen, dit vanwege hun eigen veiligheid. Een half uur na de laatste bliksem gaan wij ervan uit dat het onweer voorbij is en zal de rode vlag weer gestreken worden.

Vliegeren

Zowel voor de rust als de veiligheid van andere badgasten is het niet toegestaan om met bestuurbare vliegers te vliegeren op het bewaakte strand. Ook niet als er geen bewaking aanwezig is. Op Texel zijn een aantal specifieke gebieden aangewezen waar wel met bestuurbare vliegers gevliegerd mag worden. Zie hiervoor: de website van de VVV.

Open vuur

Het is verboden om open vuur op het strand te maken, dit geldt op alle stranden, zowel de bewaakte als de onbewaakte.

Post 28 aan het einde van de Krimweg bij de Cocksdorp
Post 21, de meest noordelijke post van De Koog
Een Capelli ligt klaar op het strand
Een vaarpatrouille komt terug varen naar het strand
19 juli 2011